jong spirit

Consulten, fotoanalyse,begeleiding, workshops en cursussen


Een goede reden om een fotoanalyse te doen voor je kindje:

Veel kinderen hebben last van fysieke, emotionele klachten of angsten. Als ze nog te jong zijn, of door verbale beperkingen niet kunnen praten is het lastig als ouder of verzorger goed in te kunnen schatten wat je kindje nodig heeft. Fotoanalyse is een hele goede manier om meer inzicht te krijgen in wat er aan de hand is zodat je hier op in kunt spelen.

Een fotoanalyse werkt middels een foto van het kindje waarmee het contact wordt gelegd. De foto is een soort 'doorkiesnummer' om op dezelfde frequentie te komen als het kindje waardoor contact gelegd kan worden. Tijdens het contact komt informatie naar boven vanuit de kern van het kindje. De fotoanalyse kan gaan over emoties, angsten,          fysieke klachten, wensen, behoeften en oorzaken van bepaalde gedragingen. Een fotoanalyse geeft je kindje een stem waardoor je als ouder afgestemd kunt inspelen op de unieke en persoonlijke behoeften.


Voordelen van deze vorm van begeleiding:

·        Je kindje kan gewoon, in de eigen omgeving, zijn dagelijkse dingen blijven doen

·        Er wordt naar het kindje toe geen nadruk gelegd op een beperking of probleem

·        Als ouder krijg je inzage in de belevingswereld van je kindje

·        Je krijgt een verslag van de fotoanalyse welke je altijd weer kunt nalezen

·        In het verslag staan adviezen/tips waar je direct mee aan de slag kunt


Werkwijze voor een consult:

Je stuurt een foto van je kindje (waar hij/zij alleen opstaat) naar info@jongspirit.nl.
In de mail graag de naam en de leeftijd vermelden en de specifieke vragen waar je antwoord op wilt. Het is belangrijk om duidelijk aan te geven waar je antwoord op wilt hebben zodat er verdieping kan worden aangebracht m.b.t. deze vragen.

Een consult is € 75,-. Het contact wordt, indien mogelijk, binnen een week gelegd nadat dit bedrag is overgemaakt op rek.nr.: NL 95 INGB 0004501147 t.n.v. de Jong te Apeldoorn o.v.v. de naam van je kindje.

Na het gelegde contact krijg je een uitgebreid verslag, aangevuld met tips en adviezen, terug gemaild.


Extra informatie:

  • Toestemming van beide ouders / verzorgers
  • Deze begeleidingsmethode is geen vervanging voor reguliere geneeskundige trajecten. Bij klachten met een medische of psychische oorzaak raad ik aan de huisarts of andere medische deskundigen te raadplegen.


Elke voetstap die je zet laat een afdruk achter...


  .
.